„Modernizacja Centrum Sportu przy Szkole Podstawowej nr 66" postępowanie numer PIM/03/19/ZP12/2018-174