Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 - PIM/06/18/ZP53/2018-169