Modernizacja / rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu - PIM/03/19/ZP19/2019-206