Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW196) na odc. od granicy m. Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków