Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zespół Szkół Łączności