'' Przebudowa wiaduktu nad PST Słowiańska "- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację robót budowalanych