Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej – prace projektowe PIM/04/19/ZP22/2018-154