Realizacja Etapów II-IIA projektu pn. Renowacja Parku im. A. Wodziczki