Realizacja robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” postępowanie numer PIM/04/19/ZP23/2017-132