„Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1” postępowanie numer PIM/02/19/ZP6/2018-171