„Roboty budowlane na zadaniu: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 ul. Głuszyna 187”" postępowanie numer PIM/12/18/ZP99/2017-117 POWTÓRKA