Roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka – budowa parkingu przed lodowiskiem”