„Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji” postępowanie numer PIM/03/19/ZP13/2018-181