Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - PIM/05/18/ZP50/2017-132