„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich)” postępowanie numer PIM/10/18/ZP88/2014-21