„Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu” postępowanie numer PIM/07/18/ZP67/2018-152