„Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. św. Wawrzyńca w Poznaniu” postępowanie numer PIM/03/18/ZP26/2018-175