„Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie”” postępowanie numer PIM/01/19/ZP5/2018-188