„Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira” - postępowanie numer PIM/04/18/ZP34/2017-139