„Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbiórce 2 domków Ciechanowskich, budowie utwardzonego placu i budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1" postępowanie numer PIM/05/18/46/2016-57