Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa skateparku na Świerczewie” oraz „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia” - PIM/02/18/ZP15/2017-110 (ponowienie)