Zapytania ofertowe

Termin składania ofert lub wniosków Tytuł Rozstrzygnięcie
Po terminie składania ofert Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu – ul. Głuszyna 187” – PIM/02/18/ZO11/2017-117 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu: Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych „Budowa dwóch budynków opiekuńczo wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym w Poznaniu – ul. Pamiątkowa 28” – PIM/02/18/ZO10/2016-63 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa mostu Lecha”, nr sprawy: PIM/12/17/ZO135/2016-91 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych związanych z realizacją projektu „Budowa 10-oddziałowego Przedszkola na Strzeszynie w Poznaniu": PIM/12/17/ZO147/2015-37 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Pełnienie usługi weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej dla zadania pn: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej” POWT, nr sprawy: PIM/12/17/ZO143/2016-90. Wybór oferty
Po terminie składania ofert Pełnienie usługi weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej dla zadania pn: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej”, nr sprawy: PIM/11/17/ZO136/2016-90. Unieważnienie
Po terminie składania ofert Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą” w ramach projektu "Modernizacja Toru Regatowego Malta" Wybór oferty
Po terminie składania ofert Inspektor Nadzoru dla zadań – „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad jez. Malta”, „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jez Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą" -PIM/09/17/ZO113/2017-108 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz nadzorem autorskim dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jez. Malta” - nr sprawy: PIM/09/17/ZO112/2017-108 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta” - PIM/08/17/ZO109/2017-108. Unieważnienie

Strony