Zapytania ofertowe

Termin składania ofert lub wniosków Tytuł Rozstrzygnięcie
Po terminie składania ofert Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska”, nr sprawy: PIM/06/18/ZO57/2018-166 Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert Opracowanie dokumentacji dla zadania Rozbudowa Przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziały przy ul. Biskupińskiej 65 w Poznaniu, nr sprawy: PIM/06/18ZO59/2018-172 Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego z uzgodnieniami do Pozwolenia na budowę) z nadzorem autorskim dla zadania pn.: - Remont elewacji budynku i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Bukowskiej 16 w Poznaniu ZO58 Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Modernizacja Centrum Sportu przy szkole podstawowej nr 66”, nr sprawy: PIM/05/18/ZO44/2018-174. Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert Park Rekreacji Starołęka Mała – opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego – PIM/05/18/ZO41/2018-170 Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert SP 59 – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem (prace projektowe) Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa mostu Lecha”, nr sprawy: PIM/12/17/ZO135/2016-91 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Pełnienie usługi weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej dla zadania pn: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej” POWT, nr sprawy: PIM/12/17/ZO143/2016-90. Wybór oferty