Zapytania ofertowe

Termin składania ofert lub wniosków Tytuł Rozstrzygnięcie
25/06/2019 Inżynier Kontraktu - Modernizacja Centrum Sportu przy SP 66 Przed terminem składania ofert
Po terminie składania ofert Świadczenie usług doradztwa IT w celu wsparcia spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w procesie wyłonienia dostawcy systemu informatycznego oraz na etapie jego wdrożenia”, nr sprawy: PIM/05/19/ZO45/IV Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert „Prace projektowe – „Plażojada 2 Park wodny i miejsce spotkań + Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych” - PIM/05/19/ZO42/2019-209 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ul. św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową w ramach projektu ... Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert „Wykonanie ekspertyzy technicznej zasypanej śluzy usytuowanej pod ul. Jana Pawła II w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I” – nr refer Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – 3 części”, PIM/04/19/ZO35/2017-132 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Pełnienie usług Inspektora Nadzoru nad budową oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/03/19/ZO31/2019-198 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Świadczenie usług Nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – 6 części”, PIM/03/19/ZO28/2018-179 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/03/19/ZO26/2019-198. Wybór oferty
Po terminie składania ofert Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, nr sprawy: PIM/03/19/ZO25/2018-196 Wybór oferty

Strony