Zapytania ofertowe

Termin składania ofert lub wniosków Tytuł Rozstrzygnięcie
Po terminie składania ofert Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą” w ramach projektu "Modernizacja Toru Regatowego Malta" Wybór oferty
Po terminie składania ofert Inspektor Nadzoru dla zadań – „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad jez. Malta”, „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jez Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą" -PIM/09/17/ZO113/2017-108 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz nadzorem autorskim dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jez. Malta” - nr sprawy: PIM/09/17/ZO112/2017-108 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta” - PIM/08/17/ZO109/2017-108. Unieważnienie
Po terminie składania ofert Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadań – „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad jez. Malta”, „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jez Maltańskiego” oraz „Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą" Unieważnienie
Po terminie składania ofert Wykonanie wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 – drogi dojazdowe do spalarni”, nr sprawy: PIM/07/17/ZO94/2014-29. Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Wykonanie prac projektowych – Budowa ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska)”, nr sprawy: PIM/07/17/ZO87/2017-124 Po terminie składania ofert
Po terminie składania ofert „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch Tablic pamiątkowych oraz przygotowanie i wykonanie ulotek w ramach projektu pt. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu””, nr sprawy: PIM/07/17/ZO86/2014-29. Wybór oferty
Po terminie składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE - „Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta”, w ramach zadania „Modernizacja Toru Regatowego Malta”, nr sprawy: PIM/06/17/ZO76/2017-108 Unieważnienie
Po terminie składania ofert ZAP. OFERTOWE - „Inżynier Kontraktu dla zadnia: „Rozbudowa ul Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej do połączenia z istniejącym układem drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IIIb)” - nr sprawy: PIM/06/17/ZO73/2014-11 Wybór oferty

Strony