Zapytania ofertowe

Termin składania ofert lub wniosków Tytuł Rozstrzygnięcie
24/04/2019 „Wykonanie ekspertyzy technicznej zasypanej śluzy usytuowanej pod ul. Jana Pawła II w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo- rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap I” – nr refer Przed terminem składania ofert
24/04/2019 „Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – 3 części”, PIM/04/19/ZO35/2017-132 Przed terminem składania ofert
Po terminie składania ofert Pełnienie usług Inspektora Nadzoru nad budową oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/03/19/ZO31/2019-198 Wybór oferty
Po terminie składania ofert „Świadczenie usług Nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – 6 części”, PIM/03/19/ZO28/2018-179 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/03/19/ZO26/2019-198. Wybór oferty
Po terminie składania ofert Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, nr sprawy: PIM/03/19/ZO25/2018-196 Wybór oferty
Po terminie składania ofert Budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/02/19/ZO20/2019-198 Unieważnienie
Po terminie składania ofert Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania, nr sprawy: PIM/02/19/ZO16/2017-132 Wybór oferty