Budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/02/19/ZO20/2019-198

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Unieważnienie

Informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego

Uzasadnienie: najtańsza oferta przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększy tej kwoty.

 

UWAGA: Ze względu na wpływ prośby o wyjaśnienie treści ZO zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w ZO na nowe:

- termin składania ofert - do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert - 7 marca 2019 r. godz. 10:05

 

 

Data publikacji: 25-02-2019
Aktualizacja: Artur Pieczykolan
Data aktualizacji: 14-03-2019