Budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/03/19/ZO26/2019-198.

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Waldemar Illman BUDNET ul. Sucha 14a 62-004 Czerwonak – cena brutto 71.226,37 zł.

 Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego (1, 2 – 22.03.2019 r.):

NDS System sp. z o.o. ul. Wagrowska 61-369 Poznań – cena brutto 74.025,09 zł.

Waldemar Illman BUDNET ul. Sucha 14a 62-004 Czerwonak – cena brutto 71.226,37 zł.,

Data publikacji: 14-03-2019
Aktualizacja: Artur Pieczykolan
Data aktualizacji: 27-03-2019