Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, nr sprawy: PIM/03/19/ZO25/2018-196

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Po terminie składania ofert

Uwaga- ze względu na zamieszczenie dodatkowych materiałów Zamawiający dokonał zmiany terminów na nowe:

- termin składania ofert- do dnia 20.03.2019 r. do godz. 10:00

- termin oytwarcia ofert - 20.03.2019 r. godz. 10:05

Data publikacji: 07-03-2019
Data aktualizacji: 20-03-2019