Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, nr sprawy: PIM/03/19/ZO25/2018-196

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty

Uwaga- ze względu na zamieszczenie dodatkowych materiałów Zamawiający dokonał zmiany terminów na nowe:

- termin składania ofert- do dnia 20.03.2019 r. do godz. 10:00

- termin oytwarcia ofert - 20.03.2019 r. godz. 10:05

-----------------------------------------------------------------------------

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

rkbud Rafał Kulesza ul. Kuśnierska 6 62-020 Swarzędz – cena brutto 94.710,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Ważna oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną.

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Zamawiającego (1, 2 - 20/03/2019 r.):

Ekspertis Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań – cena brutto 153.750,00 zł.

rkbud Rafał Kulesza ul. Kuśnierska 6 62-020 Swarzędz – cena brutto 94.710,00 zł.

 

Data publikacji: 07-03-2019
Aktualizacja: Artur Pieczykolan
Data aktualizacji: 27-03-2019