Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Modernizacja Centrum Sportu przy szkole podstawowej nr 66”, nr sprawy: PIM/05/18/ZO44/2018-174.