Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Modernizacja Centrum Sportu przy szkole podstawowej nr 66”, nr sprawy: PIM/05/18/ZO44/2018-174.

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Po terminie składania ofert
Data publikacji: 17-05-2018
Aktualizacja: Artur Pieczykolan
Data aktualizacji: 03-10-2018