Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz nadzorem autorskim dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jez. Malta” - nr sprawy: PIM/09/17/ZO112/2017-108

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Wybór oferty
Data publikacji: 12-09-2017
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 26-03-2018