Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta” - PIM/08/17/ZO109/2017-108.

Termin składania ofert lub wniosków: 
Po terminie składania ofert
Rozstrzygnięcie: 
Unieważnienie
Data publikacji: 24-08-2017
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 26-03-2018